Buổi học đầu tiên: Đạo văn

Nếu phạm lỗi nhỏ, sinh viên sẽ bị cảnh báo, rớt môn, và thi lại. Nếu phạm lỗi nhỏ lần thứ hai, hoặc phạm lỗi lớn ngay lần đầu, sinh viên sẽ bị chuyển hồ sơ lên Hội đồng Kỷ luật. Nếu Hội đồng đánh giá là có tội, thông thường, sinh viên sẽ bị […]