Chương trình thạc sỹ khoa học chính trị ở Göteborg

Một chương trình thạc sỹ về khoa học chính trị trông sẽ như thế nào?

Câu trả lời còn phụ thuộc vào quốc gia, trường học, và phân ngành. Ở đây, ít nhất, tôi có thể cung cấp một mảnh ghép, từ chương trình mà tôi đang theo học tại Đại học Göteborg, Thụy Điển. Tôi hy vọng rằng, qua chuỗi bài viết này, tôi có thể giới thiệu được một phần nhỏ tài liệu, kiến thức, và trải nghiệm học tập trong lĩnh vực khoa học chính trị cho những bạn mong muốn tìm hiểu nhưng chưa thể tiếp cận trường lớp chính quy.

Nằm dưới khoa Khoa học Chính trị của Đại học Göteborg, có tổng cộng 6 chương trình thạc sỹ (tất cả đều được dạy bằng tiếng Anh), trong đó chương trình của tôi tập trung vào phân tích chính sách, quản trị, và quan hệ quốc tế. Cũng giống như nhiều chương trình tại Việt Nam, chương trình học ở Göteborg kéo dài 2 năm, tức 4 học kỳ, và mỗi lớp học gồm khoảng từ 30 đến 40 sinh viên.

Từ đề cương của chương trình gồm nhiều khóa học cho sinh viên tự do lựa chọn tùy vào mối quan tâm của mỗi người (xem khung đề cương tóm tắt ở đây), tôi đã chọn ra được các khóa học mà tôi sẽ đăng ký. Mỗi học kỳ, chúng tôi cần tham dự 2 khóa học, mỗi khóa 15 tín chỉ. Với mỗi khóa kéo dài 10 tuần, chúng tôi có 1 giáo sư hướng dẫn chính, 4-6 giáo sư dạy học và trợ giảng, cùng với 1 nhân viên điều phối khóa học. Khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện vào kỳ học cuối cùng.

Trong bài viết tổng quan này, tôi liệt kê các khóa học mà tôi sẽ học trong 2 năm tới, cùng đề cương và tài liệu đọc cơ bản cho từng khóa. Ở bài viết sắp tới, tôi sẽ đi chi tiết hơn vào nội dung của khóa học đầu tiên, “Các khía cạnh lý thuyết và lịch sử của quản trị toàn cầu”.

Khoa: Khoa học chính trị, bậc Thạc sỹ, Đại học Göteborg

Chương trình: Hành chính quốc tế và quản trị toàn cầu

Số tín chỉ: 120 tín chỉ trong 4 học kỳ

Tóm tắt phần giới thiệu: Thông qua Chương trình Thạc sỹ về Hành chính Quốc tế và Quản trị Toàn cầu (IAGG), sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hoạch định, phân tích và đánh giá chính sách liên quan đến sự phát triển dài hạn về chính trị, kinh tế và xã hội. Sinh viên cũng sẽ được chuẩn bị cho sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan hệ quốc tế hoặc nghiên cứu sâu hơn ở bậc tiến sỹ.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ tìm hiểu sự phát triển về lịch sử của hệ thống quốc tế, xem xét mối quan hệ qua lại giữa các tác nhân trên trường quốc tế thông qua các lăng kính lý thuyết khác nhau. Từ nền tảng này, sinh viên sẽ khám phá các vấn đề chính sách cụ thể trong các lĩnh vực an ninh rộng lớn, cũng như sự phát triển về môi trường, kinh tế, xã hội và chính trị.

  • Tại sao một số vấn đề xã hội lại được đưa vào chương trình nghị sự chính sách quốc tế trong khi các vấn đề khác, dù hấp dẫn không kém, lại không được bàn tới?
  • Các hiệp định thương mại quốc tế có những tác động gì đối với người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường? Và hệ quả là gì nếu những thỏa thuận như vậy không thành hiện thực?
  • Chúng ta hiểu như thế nào về việc, tuy sử dụng cùng một cách tiếp cận chính sách trong hợp tác phát triển, nhưng lại có thể tạo ra những tác động rất khác biệt ở các quốc gia khác nhau?

Khi phân tích những câu hỏi như vậy, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng và khả năng cần thiết để hiểu và góp phần tìm ra cách vượt qua những thách thức phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay.

 

Học kỳ Khóa học Thông tin khóa học
Mùa thu 2021 Các khía cạnh lý thuyết và lịch sử của quản trị toàn cầu Nội dung:

Trong khóa học, sinh viên sẽ khám phá và phân tích các diễn biến lịch sử và các câu hỏi đương đại trong các vấn đề quốc tế như thương mại quốc tế, viện trợ và phát triển quốc tế, an ninh, cùng với một yếu tố mới trong lĩnh vực quốc tế – bảo vệ môi trường quốc tế.

Sinh viên cũng sẽ đánh giá các xu hướng và ý tưởng chính trong các lĩnh vực chính sách quốc tế như nhân quyền, phát triển, an ninh, toàn cầu hóa, thương mại quốc tế và hỗ trợ quốc tế.

Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ học về các chiến lược khác nhau được sử dụng trong các tổ chức quốc tế và trong quản trị toàn cầu.

Thông tin: Theoretical and Historical Perspectives on Global Governance

Đề cương: AG2110

Tài liệu đọc: AG2110 – Reading List

Chính sách và hành chính quốc tế Nội dung:

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết để sinh viên phân tích sự vận hành của các thiết chế quốc tế. Từ đó, sinh viên có thể hiểu được các vấn đề quốc tế tuy có vẻ tách biệt nhưng lại tương tác và ảnh hưởng đến nhau như thế nào.

Sinh viên sẽ thảo luận về những phương tiện giúp các thiết chế quốc tế tác động lên các chế độ toàn cầu, và chúng liên quan như thế nào đến luật pháp quốc gia và các hệ thống kinh tế quốc gia.

Nhằm tìm hiểu các yếu tố quyết định tính năng động của sự phát triển kinh tế và chính trị, khóa học sẽ xem xét các tác động của thương mại toàn cầu đối với tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các ngành công nghiệp khai thác và nông nghiệp. Sinh viên cũng sẽ khám phá một số cách tiếp cận chính sách toàn cầu liên quan, chẳng hạn như viện trợ phát triển, chống tham nhũng, và phát triển dân chủ, mỗi cách tiếp cận đều có một mức độ thành công khác nhau, cũng như có thể đem lại những hậu quả nào.

Thông tin: International Administration and Policy

Đề cương: AG2120

Tài liệu đọc: AG2120 – Reading List

Mùa xuân 2022 An ninh toàn cầu và dân chủ Nội dung:

Làm thế nào để có thể đảm bảo an ninh cho người dân, nhà nước, khu vực, toàn cầu mà vẫn tuân thủ những nền tảng cơ bản của các nguyên tắc dân chủ? Khóa học này cung cấp cho sinh viên các công cụ và khía cạnh để giải quyết những câu hỏi cấp bách nhất về dân chủ và an ninh.

Trong khóa học, sinh viên sẽ thảo luận các câu hỏi như:

  • Tại sao và khi nào chiến tranh xảy ra ở các nền dân chủ?
  • Trật tự toàn cầu sẽ như thế nào khi đối mặt với chủ nghĩa tự do đang thoái trào?
  • Hiện tượng toàn cầu về tư nhân hóa an ninh có ý nghĩa gì đối với dân chủ?
  • Đâu là sức hấp dẫn của các chế độ dân túy?

Trong khóa học, sinh viên sẽ tham gia và thảo luận về các cách tiếp cận đối với an ninh toàn cầu và dân chủ toàn cầu, cũng như những bất mãn mà chúng hiện đang phải đối mặt.

Thông tin: Global Security and Democracy

Đề cương: SF2221

Tài liệu đọc: SF2221 – Reading List

Thực tập Nội dung:

Khóa thực tập giúp sinh viên có được kinh nghiệm cá nhân thông qua việc thực tập tại một tổ chức liên quan đến các vấn đề trong chương trình học. Đây thường được coi là một cơ hội giá trị để sinh viên đưa kiến thức lý thuyết từ chương trình vào thực tế, giúp sinh viên xây dựng những quan điểm mới và hiểu biết sâu sắc hơn về các hiện tượng và khái niệm được thảo luận trong chương trình học.

Thông tin: Internship

Đề cương: AG2440

Tài liệu đọc: AG2440 – Reading List

Mùa thu 2022 Sự thực thi của các nền dân chủ Nội dung:

Khóa học giải quyết các câu hỏi về khả năng mà các quốc gia dân chủ có thể đem lại các kết quả mong muốn trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong khóa học này, sinh viên sẽ khám phá các yếu tố giải thích sự khác biệt giữa các quốc gia trong việc thực thi dân chủ và ý nghĩa của chúng. Cụ thể hơn, sinh viên sẽ tìm hiểu sự thay đổi về thiết chế giữa các chế độ dân chủ có liên quan như thế nào đến kết quả trong các khía cạnh chung của việc thực thi dân chủ, chẳng hạn như phúc lợi, tham nhũng, quản lý tài chính công.

Do đó, khoa học này tiếp cận theo khía cạnh chất lượng quản trị, tập trung vào lý do và cách thức mà các nền dân chủ “thành công hay thất bại”. Sinh viên cũng sẽ nghiên cứu những tác động của việc thực thi dân chủ đối với thái độ của công dân và sự ủng hộ dân chủ.

Thông tin: The Performance of Democracies

Đề cương: SK2211

Tài liệu đọc: SK2211 – Reading List

Nghiên cứu định tính ứng dụng: phương pháp, vấn đề, và thiết kế Nội dung:

Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm thu thập dữ liệu, thiết kế và xây dựng các vấn đề nghiên cứu, và phân tích tài liệu. Khóa học cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp nghiên cứu có sẵn, mối liên hệ của chúng với lý thuyết, cũng như đạo đức trong nghiên cứu.

Khóa học được chia thành hai phần: 1) câu hỏi nghiên cứu và thiết kế, và 2) phân tích dữ liệu.

Khóa học tập trung vào một số cách tiếp cận phương pháp luận khác nhau có liên quan đến nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội, với trọng tâm là các phương pháp phân tích dựa trên văn bản. Sinh viên sẽ học cách xác định và đánh giá các vấn đề đạo đức liên quan đến nghiên cứu định tính, cũng như độc lập hình thành các lập luận liên quan đến mối quan hệ giữa lý thuyết và phương pháp, đồng thời áp dụng các lập luận trên vào một trường hợp cụ thể.

Thông tin: Applied Qualitative Research Methods, Problems and Design

Đề cương: SF2323

Tài liệu đọc: SF2323 – Reading List

Mùa xuân 2023 Khóa luận thạc sỹ: hành chính quốc tế và quản trị toàn cầu Nội dung:

Trong khóa luận thạc sỹ, sinh viên sẽ thu thập và phân tích dữ liệu để trả lời một câu hỏi nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trong quá trình viết, sinh viên sẽ được hỗ trợ bởi một người hướng dẫn giàu kinh nghiệm. Khi kết thúc khóa luận, sinh viên sẽ trình bày và bảo vệ luận án của chính mình, đồng thời cũng tham gia thảo luận về luận án của một sinh viên khác.

Thông tin: Master Thesis for International Administration and Global Governance

Đề cương: AG2500

Tài liệu đọc: AG2500 – Reading List

 

Trụ sở chính của Đại học Göteborg. Ảnh: Vi Yên, 2021.

Đây là bài số 1 trong chuỗi bài về trải nghiệm học tập của tôi tại Đại học Göteborg. Trong loạt bài viết này, tôi chia sẻ những gì tôi học tập và quan sát được từ môi trường giáo dục cao học ở Göteborg, với hy vọng giúp ích cho những bạn trẻ tại Việt Nam quan tâm đến việc học thạc sỹ tại nước ngoài nói chung và lĩnh vực khoa học chính trị nói riêng.