Vi Yên trên báo chí

Vi Yên: từ tri thức đến hành động, Phạm Phú Khải, VOA Tiếng Việt, 23 tháng 6, 2019

Việt Luận phỏng vấn Nguyễn Vi Yên, nhà hoạt động Xã Hội Dân Sự Việt Nam, Việt Luận, 12 tháng 6, 2019

Nguyễn Vi Yên và Nhóm Tinh Thần Khai Minh, Mai Hoa, SBS Vietnamese, 31 tháng 5, 2019

EU Officials Raised Concern Over Worrying Human Rights Situation In Vietnam, Tran Quynh-Vi, The Vietnamese, 16 March 2019

Quỹ Phan Châu Trinh đóng: Còn đường khác để đưa tri thức về Việt Nam?, BBC Tiếng Việt, 1 tháng 3, 2019

Tại sao Chính phủ Việt Nam cứng rắn với Facebook trong thời điểm này?, Kính Hòa, RFA, 9 tháng 1, 2019

Nhóm SAVENET xuất bản cẩm nang về luật An ninh mạng: “Có tri thức sẽ không sợ hãi nữa!”, RFA, 2 tháng 1, 2019

Luật ANM: cản trở chính với người dân hay doanh nghiệp?, BBC Tiếng Việt, 31 tháng 12, 2018

Trang bị tri thức, ứng phó với Luật An ninh mạng, Nam Sơn, SBS Vietnamese, 28 tháng 12, 2018

Vụ GS Chu Hảo khiến sách về dân chủ ‘cháy hàng’, BBC Tiếng Việt, 5 tháng 11, 2018