Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại

Cuốn sách dịch mới ra mắt của chúng tôi: Tudor Jones, “Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại”, NXB Tri Thức.


Dù đã nhiều năm đi qua, nhưng tôi không sao quên được buổi học cuối cùng trong lớp Thầy, ngày 5/5/2014.

Thầy không còn khỏe nữa, nhưng luôn gánh nhận việc lớn về mình. Cái khó, Thầy làm, để chuyện dễ lại cho lớp trẻ. Thầy cứ âm thầm cặm cụi, cứ kham lấy những chuyện nhọc nhằn, mà thi thoảng các anh chị vẫn đùa rằng Thầy là một ông lão đa mang.

Buổi cuối, khi đã giảng xong về bản dịch “Tư tưởng Ả Rập và Do Thái”, Thầy dặn dò chúng tôi rằng công việc học thuật tuy thầm lặng nhưng chính là một cơn sóng ngầm âm ỉ. Rằng rày đây các anh chị em sẽ thấy cái ích trong phần việc của mình. Rằng lớp học tuy dừng nhưng Thầy tin các anh chị em sẽ tự mở ra các nhóm nghiên cứu riêng, các buổi colloquium, ráng duy trì vì con đường này cần những người chuyên tâm bền bỉ.

Tôi giữ lấy những lời giản dị của Thầy trong tâm khảm, mà đi tới ngày nay.

Trong những ngày gần đây, bao nhiêu người đang sục sôi vận nước. Tâm trí tôi chao đảo đôi phần. Tuổi trẻ dường như khao khát một cái gì đó tức thời và dữ dội, cái gì đó hăng say hơn, rạo rực hơn. Song việc cần làm, vẫn phải làm. Con đường đã xác quyết, hãy đi tới cùng vậy.

Tuổi còn trẻ, sức còn mỏng, tôi cùng các bạn tôi chọn làm sóng nhỏ. Cuốn sách này là một nỗ lực như thế. Cần lắm hàng ngàn hàng vạn nỗ lực như vậy nữa, cùng chúng tôi, hóa thành cơn sóng ngầm mạnh mẽ để tạo nên những biến chuyển thực sự trong xã hội mình.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục dịch, biên soạn, viết sách, báo, và nghiên cứu. Hãy còn mộng nhiều điều nữa, khi nào việc thành, sẽ giới thiệu đến các bạn sau.

35682310_2586625848229628_8590278434196815872_n