Buổi học đầu tiên: Đạo văn

Nếu phạm lỗi nhỏ, sinh viên sẽ bị cảnh báo, rớt môn, và thi lại. Nếu phạm lỗi nhỏ lần thứ hai, hoặc phạm lỗi lớn ngay lần đầu, sinh viên sẽ bị chuyển hồ sơ lên Hội đồng Kỷ luật. Nếu Hội đồng đánh giá là có tội, thông thường, sinh viên sẽ bị […]

CẦN THẬN TRỌNG KHI KÊU GỌI LÃNH ĐẠO TIÊM VẮC-XIN SINOPHARM LÀM GƯƠNG

Có không ít ý kiến kêu gọi các lãnh đạo chính trị nên đứng ra tiêm vắc-xin Sinopharm để làm gương, như một cách thuyết phục công chúng chọn tiêm loại vắc-xin này. Đề xuất này dựa trên hai giả định. Thứ nhất, khi một lãnh đạo chọn tiêm vắc-xin Sinopharm, đồng nghĩa với việc […]