Hiểu cho Sài Gòn

Sáng giờ đọc thấy nhiều người bình luận về việc dân Sài Gòn đổ ra đường, thiếu ý thức. Xin thưa:

1, Đây đã là lần thứ n chính quyền nói một đằng làm một nẻo rồi, khác gì cậu bé chăn cừu trong sách giáo khoa dạy hồi cấp 1. Càng bảo dân ngồi im, dân càng sợ bị “đánh úp”, thì họ đổ ra đường là đương nhiên;

2, Thông tin được đưa ra nửa vời, nói là sử dụng quân đội nhưng không nói có thiết quân luật hay không, bảo “ai ở đâu ở yên đó” nhưng không cho biết liệu dân có được ra đường, lại càng dễ gây hoang mang lo lắng;

3, Dân trọ ở Sài Gòn rất đông: sinh viên, công nhân, và gia đình họ. Thậm chí họ còn không có khai báo tạm trú tạm vắng. Mối lo thành phố bị phong toả toàn bộ nhưng đồ cứu trợ không tới tay mình, để rồi bị đói ăn, là có;

4, Những tuần qua, mọi người đều đã chứng kiến tình trạng của hệ thống an sinh xã hội ở Sài Gòn rồi. Giờ, nói gở, lỡ có mệnh hệ gì, cũng chưa chắc đã được cứu giúp kịp thời, mà tình hình thời gian tới lại không rõ sẽ ra sao, đành phải tìm cách tự cứu mình trước khi đợi chính quyền hỗ trợ;

5, Sài Gòn trông phồn thịnh là vậy, mỗi năm góp ngân sách nhiều là vậy, nhưng những người lao động chân tay vẫn rất nghèo, và có nhiều người như vậy chứ không phải ít (cứ nhìn tình hình mấy tuần vừa qua là biết). Tới đây nếu thành phố đóng cửa hoàn toàn, họ không biết lấy gì mà ăn. Nhiều người hôm nay đổ ra đường chỉ để mua mỳ gói dự trữ cho thời gian tới.

Vậy thì, chính quyền cả trung ương lẫn thành phố, làm ơn:

1, Lấy lại uy tín bằng cách đã nói là phải làm, cái gì xét thấy không làm được ngay thì đừng nói;

2, Thông tin đầy đủ để dân còn biết đường lo liệu, chứ đừng đưa ra nửa vời để rồi dân tự suy diễn phần còn lại, có hại hơn nhiều;

3, Nếu có đưa ra quyết định nào mới, cần tính toán tới cả các nhóm dân không có tạm trú tạm vắng, đừng bỏ sót họ như trong đợt cấp phiếu đi chợ lần trước;

4, Tạo mọi điều kiện cho các nhóm thiện nguyện hoạt động, bất kể phương án của thành phố cho những ngày tới đây là gì. Nhất là, quân đội thì chưa được diễn tập để đối phó với tình huống cụ thể như lần này, trong khi tình hình mấy tháng qua cho thấy sức chính quyền không đủ để lo cho dân;

5, Chính quyền trung ương cần mạnh tay giải ngân các gói hỗ trợ cho Sài Gòn để cứu lấy thành phố trong giai đoạn nguy ngập này. Cũng là tiền của dân cả, họ làm lụng đóng góp bao năm nay.