Du tử ngâm

Du tử ngâm – Mạnh Giao

Từ mẫu thủ trung tuyến, 
Du tử thân thượng y. 
Lâm hành mật mật phùng, 
Ý khủng trì trì quy. 
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm, 
Báo đắc tam xuân huy.

(Sợi chỉ trong tay mẹ hiền
May thành chiếc áo trên thân người con đi xa
Lúc con ra đi, mẹ khâu thật kỹ
Vì sợ lâu ngày con chậm trở về
Nào ai dám nói một tấc lòng của cỏ
Có thể báo đáp được ánh nắng của ba mùa xuân?)

28164672_2478508422374705_9180176789956115260_o