Sách “Dân chủ và dân chủ hóa”

22/12/2016

Tải về tại đây: http://tinhthankhaiminh.org/tu-dcvpq-quyen-4-dan-chu-va-dan-chu-hoa/

 

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Dân chủ và Dân chủ hóa

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 4

Số trang: 723 trang, 01/10/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Dân chủ và Dân chủ hóa”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Dân chủ và Dân chủ hóa” tập hợp các bài viết giới thiệu các lý thuyết đương đại về khái niệm dân chủ cũng như tiến trình dân chủ hóa diễn ra trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Chúng tôi tập trung khai thác tiến trình dân chủ hóa tại các nước khu vực Châu Á và châu Mỹ Latinh, trên góc độ tương quan tương đối về mặt văn hóa, chính trị hoặc kinh tế so với Việt Nam.

Lời nói đầu……………………………………………………………………….. 4

Dân chủ và phát triển: lý thuyết và chứng cớ…………………………….. 5

Dân chủ hóa ở các nước diễn ra như thế nào…………………………….. 32

Phát triển dẫn đến dân chủ như thế nào?…………………………………. 55

Xã hội dân sự và dân chủ tự do………………………………………………. 71

Một số điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ…………….. 87

Mối quan hệ giữa dân chủ với tăng trưởng và phúc lợi………………… 160

Thúc đẩy dân chủ trong vai trò một giá trị toàn cầu……………………. 221

Phát triển và dân chủ…………………………………………………………… 254

Toàn cầu hóa và thay đổi chính trị………………………………………….. 272

Những lưu ý về dân chủ hóa từ Samuel P. Huntington……………….. 310

Sự trỗi dậy của nền dân chủ phi tự do……………………………………… 354

Đi tới dân chủ: những bài học từ các cuộc chuyển đổi thành công………………………….. 392

Làm sao để Washington có thể đảo ngược được trào lưu dân chủ đang suy tàn……………………….. 414

Hướng tới củng cố dân chủ…………………………………………………… 432

Trung Quốc và dân chủ ở Đông Á: làn sóng sắp đến………………….. 466

Trắc nghiệm dân chủ tại Indonesia…………………………………………. 486

Dân chủ ở Miến Điện: chặng đường dài phía trước…………………….. 493

Kinh nghiệm dân chủ hóa và cải cách hiến pháp ở Đài Loan………… 503

Hàn Quốc và Đài Loan: bối cảnh quốc tế………………………………… 521

Những thách thức đa dạng tại châu Mỹ Latin……………………………. 584

Dân chủ hóa: vài bài học quốc tế và kịch bản khả dĩ cho Việt Nam…………………… 670

 

kmdcvpqbiasachquyen4