Sách “Dân chủ và xã hội dân sự”

14/12/2016

Tủ sách “Nhập môn Triết học chính trị” là tủ sách nhập môn bàn về các chủ đề cơ bản trong lĩnh vực Triết học chính trị, do nhóm Tinh Thần Khai Minh sưu tầm, biên tập và chuyển ngữ từ các bài viết của các học giả trong và ngoài nước. Chúng tôi cám ơn Luật Khoa Tạp chí đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển Tủ sách này. Chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn đến các học giả đã dày công viết nên những bài viết chất lượng, bổ ích.

Tải sách về tại đây: http://tinhthankhaiminh.org/tu-dcvpq-quyen-5-dan-chu-va-xa-hoi-dan-su/

 

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Dân chủ và Xã hội dân sự

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 5

Số trang: 402 trang, 01/12/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Dân chủ và Xã hội dân sự”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Dân chủ và Xã hội dân sự” tập hợp các bài viết giới thiệu về xã hội dân sự, cũng như những tác động của nó đến tiến trình dân chủ hóa. Qua đó, bạn đọc sẽ nắm được tổng quan lý thuyết về xã hội dân sự và các kinh nghiệm hoạt động xã hội dân sự của một số nước trên thế giới, tiêu biểu là các nước ở Đông Âu.

Lời nói đầu……………………………………………………………………….. 3

Xã hội dân sự là gì?……………………………………………………………… 4

Xã hội dân sự ?…………………………………………………………………… 37

Sự phát triển của xã hội dân sự………………………………………………. 66

Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự………………………………. 93

Xã hội dân sự hiện tại và tương lai…………………………………………… 129

Con người dân chủ & xã hội dân sự………………………………………… 152

Xã hội dân sự có thể làm gì để phát triển dân chủ………………………. 168

Xã hội dân sự và dân chủ tự do………………………………………………. 176

Xã hội dân sự và dân chủ………………………………………………………. 192

Tính chính đáng từ bên trên và xã hội dân sự: Sự thay đổi văn hoá – chính trị ở Đông Âu……………………..  204

Xã hội dân sự ở Ba Lan và Hungary………………………………………… 265

Xã hội dân sự trong các chế độ cộng sản đang đổi mới………………… 311

Hướng tới củng cố dân chủ……………………..   368

 

kmdcvpqbiasachquyen5