Chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc: Khi Mặt Trời sáng rồi lại tắt

Vi Yên; “Chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc: Khi Mặt Trời sáng rồi lại tắt”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 28/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/chinh-sach-anh-duong-cua-han-quoc-khi-mat-troi-sang-roi-lai-tat/ Nếu như trước ngày 30/4/1998, bất kỳ thứ gì nhúc nhích ở vĩ tuyến 38 ngăn đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên đều bị bắn chết ngay tắp […]

Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?

Vi Yên; “Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 25/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/cam-can-ton-giao-dau-chinh-dau-ta/ “Cái thuyết thiên đường, tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa nếu không kính thần minh, không thờ tiên tổ thì rất trái với chính đạo. Những việc […]

Về thuyết Tam quyền phân lập của Montesquieu

Vi Yên; “Về thuyết Tam quyền phân lập của Montesquieu”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 21/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/ve-thuyet-tam-quyen-phan-lap-cua-montesquieu/ Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hóa tuyệt đối.” Chính những người nắm quyền lực trong tay như lãnh chúa Lord Acton đã thừa nhận điều đó. […]

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề

Vi Yên; “Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 18/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/dong-thue-hay-khong-dong-thue-la-van-de/ “Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta […]

Nghe Hayek đả phá chủ nghĩa xã hội trong “Đường về nô lệ”

Vi Yên; “Nghe Hayek đả phá chủ nghĩa xã hội trong ‘Đường về nô lệ’”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 7/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/nghe-hayek-da-pha-chu-nghia-xa-hoi-trong-duong-ve-no-le/ “Ở miền Nam, những người trước đây nhờ chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ mà có một mức sống vật chất vượt xa khả năng của nền […]

Đọc Rousseau: Con người sinh ra tự do, nhưng đâu đâu họ cũng sống trong xiềng xích

Vi Yên; “Đọc Rousseau: Con người sinh ra tự do, nhưng đâu đâu họ cũng sống trong xiềng xích”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 30/3/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/03/doc-rousseau-con-nguoi-sinh-ra-tu-nhung-dau-dau-ho-cung-song-trong-xieng-xich/ Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), bị coi như một kẻ vị kỷ viết sách thuyết giảng về giáo dục trong lúc ruồng bỏ cả năm đứa […]

Kỷ nguyên Park Chung Hee: Một góc nhìn khác

Vi Yên; “Kỷ nguyên Park Chung Hee: Một góc nhìn khác”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 7/3/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/03/ky-nguyen-park-chung-hee-mot-goc-nhin-khac/ Trong thời kỳ Hàn Quốc nhiễu loạn dưới thời Chang Myon, nhà hoạt động Ham Sokhon – người được mệnh danh là “Gandhi xứ Đại Hàn” – đã kêu gọi một cuộc cách mạng […]