Chính phủ lần đầu công bố dự thảo Nghị định An ninh mạng

Sau khi bản dự thảo nghị định An ninh mạng rò rỉ từ hồi giữa tháng trước bị phản đối dồn dập, bản mới công khai đã được cắt gọn còn 30 điều. Theo đó, một số điều khoản bất hợp lý (như điều 2 về quan điểm chính trị, niềm tin triết lý) đã được loại bỏ.

Tuy nhiên, dự thảo lần này vẫn còn mấy điểm rất đáng chú ý:

1. Đám mây vẫn bị kéo về Việt Nam!

Doanh nghiệp mạng vẫn phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh tại Việt Nam, bất chấp nhiều phản đối do tốn kém chi phí. (Xem Điều 25)

Như vậy, theo quy định này, cả Facebook lẫn Google đều không là ngoại lệ.

2. Dữ liệu nào bị buộc lưu trữ trong nước?

Từ các thông tin hết sức cá nhân của bạn như số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, cho đến mọi dữ liệu mà bạn tải lên mạng, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị, và thậm chí cả các mối quan hệ bạn bè cũng bị buộc phải lưu trữ tại Việt Nam. (Xem Điều 24)

3. Lưu trữ bao lâu?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị lưu trữ trọn đời hoạt động của doanh nghiệp. Riêng các mối quan hệ, tương tác trên mạng, cùng với các thông tin bạn tải lên và đồng bộ sẽ bị lưu lại trong vòng 3 năm. (Xem Điều 26)

4. Kết quả là…

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng, Công an có thể truy cập các thông tin này của bạn bất cứ lúc nào (không cần thông qua toà án).

Cẩn thận: Nghị định này cho phép công an có thể yêu cầu phía nhà mạng cung cấp mọi thứ bạn đồng bộ (sync) từ điện thoại như iCloud, và cả mọi thứ bạn nhập vào máy.

5. Làm gì bây giờ?

60 ngày lấy ý kiến đã bắt đầu.

Việc dễ dàng nhất mà bạn có thể làm: Vào ngay trang của Chính phủ để bày tỏ ý kiến một cách hợp pháp. Rất đơn giản, bạn chỉ cần điền họ tên và nội dung bạn muốn góp ý vào đây:http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2672

(Ví dụ: Tôi là Bành Thị Tèo, tôi nhận thấy nội dung quy định trong Chương 5 quá gây tốn kém cho các doanh nghiệp!)

Để cập nhật tình hình Luật An ninh mạng một cách sát sao, mời bạn nhấn theo dõi trang Hate Change (đang hỗ trợ chiến dịch về Luật An ninh mạng): https://facebook.com/hatechange


#savenet
#phandoiluatanninhmang
#anm

Đọc toàn văn Dự thảo Nghị định Quy định Chi tiết Một số Điều của Luật An ninh mạng: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-an-ninh-mang-108.html#parentHorizontalTab4

 

45235958_2719967354895476_9054720559610331136_n