Thư ngỏ: Đứng cùng Giáo sư Chu Hảo

Báo giới hôm qua vừa đưa tin rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, vì ông đã cho “xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.”

Với tư cách là độc giả lâu năm cũng như đối tác của NXB Tri Thức từ năm 2014 đến 2016, các thành viên nhóm Tinh Thần Khai Minh thấy rằng cần phải lên tiếng về vấn đề này. 

Kể từ khi thành lập vào năm 2005, dưới sự dẫn dắt của GS Chu Hảo, NXB Tri Thức đã ấn hành rất nhiều cuốn sách hay và có giá trị cao về mặt học thuật. Đặc biệt, Tủ sách Tinh hoa với các ấn phẩm chính trị kinh điển như “Bàn về Tự do”, “Khảo luận thứ hai về chính quyền”, “Nền dân trị Mỹ”,… đã khai mở một dòng tri thức tiến bộ cho người Việt, vốn bị tắc nghẽn trong suốt nhiều năm trước đó.

Nhờ đây, chúng tôi đã có thể tiếp cận với những giá trị văn hóa nhân loại, qua đó khai sáng bản thân và trở thành những người biết thao thức về tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng nhiều độc giả của NXB Tri Thức cũng có chung cảm quan như vậy.

Từng có thời gian làm việc với GS Chu Hảo và NXB Tri thức, chúng tôi thấy được rằng GS Chu Hảo là một người trí thức chính trực, chân thành, và nhiệt huyết. Buổi đầu thành lập nhóm Tinh Thần Khai Minh, với mong muốn đóng góp vào công cuộc khai dân trí, nhóm 5 người trẻ chúng tôi đã đến gặp GS Chu Hảo và ngỏ lời hợp tác. GS Chu Hảo đã ngay lập tức ủng hộ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như nhiệt tình bảo trợ cho các hoạt động của chúng tôi, đồng thời đứng ra chủ trì các buổi thảo luận học thuật của chúng tôi trong suốt 3 năm liền. 

Không chỉ riêng nhóm Tinh Thần Khai Minh, mà chúng tôi biết rằng còn rất nhiều nhóm, tổ chức học thuật khác cũng nhận được sự giúp đỡ tương tự từ GS Chu Hảo.

Có thể nói rằng, từ nhiều hoạt động của mình, GS Chu Hảo là người có công lớn trong việc bảo trợ và thúc đẩy khai dân trí ở Việt Nam đương đại.

Rõ ràng, việc kỷ luật những con người ưu tú của đất nước như GS Chu Hảo là chống lại tri thức và chống lại sự tiến bộ.

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng lên tiếng và đứng về phía GS Chu Hảo.

Trân trọng,

Nhóm Tinh Thần Khai Minh

Ảnh: Giáo sư Chu Hảo, cùng Giáo sư Nguyễn Văn Trọng (dịch giả cuốn “Bàn về Tự do”) và nhà văn Nguyên Ngọc trong buổi hội thảo “Bàn về Tự do” do nhóm Tinh Thần Khai Minh tổ chức, ngày 30/10/2015.

44855418_2714106502148228_1418003347062915072_n