40,000 chữ ký phản đối luật an ninh mạng lên đường

Một ngày trước khi Quốc hội biểu quyết về Dự luật An ninh mạng…

…40.000 chữ ký của các cá nhân và 22 chữ ký của các tổ chức xã hội dân sự đã lên đường.

Nhóm chiến dịch rất cảm kích cộng đồng đã chung sức ngăn chặn một dự luật xâm phạm nghiêm trọng các quyền và sự tự do của mỗi chúng ta. Chúng tôi cũng cảm ơn 22 tổ chức sau đây đã cùng tham gia nói lên tiếng nói của cộng đồng:

1. Bisexual in VietNam
2. Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý
3. Green Trees
4. Hate Change
5. LEA: Nhóm hoạt động về giáo dục bình đẳng
6. Nhà Xuất Bản Giấy Vụn
7. Nhóm hoạt động vì quyền của người LGBT tại Đồng Nai
8. Phong trào Con đường Việt Nam
9. Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
10. Sinh viên nói vì sinh viên
11. S.O.S – Share Our Stories
12. Tinh Thần Khai Minh
13. Tổ chức thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam VOGE
14. Trang tin Dân Luận
15. Trí Việt News
16. Trung tâm phát triển cộng đồng LGBT 6+
17. Truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo
18. Văn đoàn Độc lập Việt Nam
19. Viet Youth Pro Bono (VYPB)
20. Vietnam Action for Choice
21. Wequal – Nhóm hoạt động mở vì Công lý giới và Tự do lựa chọn
22. Ychange

Chúng tôi đã in ấn, đóng gói và gởi danh sách toàn bộ chữ ký đến văn phòng của Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, và Văn phòng Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, 11/6/2018.

Chúng tôi cũng đang tiến hành gởi danh sách toàn bộ chữ ký kèm bản kiến nghị đến hộp thư điện tử của 63 văn phòng Đại biểu Quốc hội trên cả nước.

Chúng tôi kêu gọi các bạn bè Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục lên tiếng phản đối Dự thảo luật An ninh mạng này. Bằng cách thể hiện quan điểm cá nhân, chúng ta đang thực hành quyền công dân của mình, và trao cho các Đại biểu Quốc hội một cơ hội được lắng nghe và thực hiện đúng sứ mệnh đại diện cho nhân dân của họ.

Khi ký tên vào Bản Kiến nghị Không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng, 40.000 người chúng tôi tin tưởng rằng các vị Đại biểu Quốc hội, những người đại diện của nhân dân, sẽ làm điều đúng đắn nhất để bảo vệ các quyền và sự tự do của người dân.

Toàn văn Bản kiến nghị: https://bit.ly/2HqgCuJ

Thông tin Chiến dịch Phản đối Luật An ninh mạng: https://tinyurl.com/y89947dy

35102466_2578316515727228_196905820816932864_o

FB Vi Yên: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2578316512393895