Những lá thư Fme

12/12/2015

Thi thoảng mình hay lên Fme đọc những lá thư vô danh, bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là nỗi buồn. Hôm nay đọc được một lá thư xưa cũ, thấy thời gian sao vội vàng quá. Lá thư của 10 năm trước, thế mà giờ đã ở đây, chẳng biết cô gái đã đọc được hay chưa, cô có còn nhớ chàng trai thuở ấy, cô có còn nhớ mối tình thuở ấy?

Còn mình thì sao nhỉ. Mười năm, hai mươi năm nữa mình sẽ như thế nào. Những cố gắng của mình, giờ đây, là cho ai, cho mình hiện tại hay là cho mình khi ấy. Và có chắc là một Vi Yên tuổi 30, cô ấy liệu có thích mình cố gắng cho cô ấy, liệu có thích mình hy sinh cho cô ấy?