Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?

Vi Yên; “Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 25/4/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/04/cam-can-ton-giao-dau-chinh-dau-ta/ “Cái thuyết thiên đường, tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa nếu không kính thần minh, không thờ tiên tổ thì rất trái với chính đạo. Những việc […]